AC-Service

Vi är utbildade och certifierade att hantera alla typer av service och reparationer av AC-system, till exempel påfyllning och tömning av kylmedia. AC-service kräver särskild utrustning och kompetens för att garantera att hanteringen sker på ett miljösäkert sätt.

En Autoexperten-verkstad

När du lämnar din bil till en ansluten Autoexperten-bilverkstad kan du vara säker på att du får den hjälp du behöver. Vi är en allbilsverkstad och kan hantera de flesta bilmärken. För att vara en ansluten Autoexpertenverkstad måste man ha rätt kompetens på bilverkstaden.

Finansiering

Med Autoexperten-kortet betalar du alltid den sista i nästa månad utan extra kostnad. Vill du dela upp betalningen kan du göra det till en fast kostnad.

Vill du veta mer?
>> Kontakta oss!